Foto
Foto
Foto

CORONA-BLOG 53: PROTOCOL VLAAMSE OEFENKOERSEN BEKEND.

16 juni 2020


CORONA-BLOG 53: PROTOCOL VLAAMSE OEFENKOERSEN BEKEND.

Het is vandaag exact honderd dagen geleden dat ik voor het laatst aan de micro stond bij een wielerkoers. Het toeval wil dat het (voorlopige) wedstrijdprogramma vanaf 1 september in ons land ook nu geleidelijk aan bekend gemaakt wordt. Natuurlijk met de nodige restricties. Want bij een mogelijke tweede Corona-uitbraak vóór die datum kunnen we ook hierover een kruisje maken. Ik ben heel benieuwd hoe dat nieuwe “abnormale” wielrennen er straks uit gaat zien. Via onze zuiderburen krijg ik al een idee. Gisteren maakte Cycling Vlaanderen namelijk het protocol bekend voor het opstarten van de regionale wegwedstrijden per 1 juli (alleen voor Belgische licentiehouders!). Het blijft vreemd zo’n uitgebreid protocol te lezen. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat ook onze nationale wielerbond druk bezig is met het opmaken van een eigen protocol. Hieronder is de complete tekst van het protocol van Cycling Vlaanderen te lezen. Veel leesplezier!

ALGEMENE REGELS

Vanaf 1 juli kunnen opnieuw voor alle sporten competitiewedstrijden worden georganiseerd.

Tijdens de sportbeoefening zelf vallen de regels van social distancing weg en hoeven deelnemers aan competitiewedstrijden en sport-evenementen dus geen afstand te houden tijdens het beoefenen van de sportactiviteit.

Er is geen limiet op het aantal deelnemers tijdens deze wedstrijden.

Bovendien mogen er in deze fase ook maximaal 200 zittende toeschouwers aanwezig zijn.

Vanaf 1 augustus werd een perspectief geboden voor de heropstart van sportevenementen. Concrete cijfers over deelnemers en toeschouwers zijn hier voor deze fase nog niet gecommuniceerd. Dit wordt opgenomen in een latere update van dit protocol.

De algemene hygiënemaatregelen blijven essentieel:

→ Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep.

→ Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant

van je elleboog.

→ Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of snuiten en gooi ze weg in een

afsluitbare vuilnisbak.

→ Geef of aanvaard geen zoen, knuffel, hand, schouderklopje of high five.

→ Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen

→ Bij symptomen (grieperig gevoel, koorts, hoesten, kortademigheid,

neusloop, ongewone vermoeidheid…) blijf je thuis.

Indien er meerdere wedstrijden op dezelfde dag en locatie worden

georganiseerd moet tussen elke wedstrijd een tijdspanne van 1 uur voorzien worden.

WEDSTRIJD

INSCHRIJVINGEN

Voorinschrijving

→ Vooraf online inschrijven (via de website van de federatie), niet meer ter plaatse bij- of inschrijven

→ In juli staan de voorinschrijvingen open voor vergunninghouders Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen en FCWB.

→ Afmelden kan tot 24u voor de wedstrijd.

→ Geen dagverzekeringen ter plaatse, alleen vooraf bij provinciale WPV

Wedstrijddag

Wat voorziet de federatie?

→ Coronasteward die samen met de medewerker van de organisatie een controleteam vormt dat instaat voor:

– de sensibilisering en controle op naleving van het gedragscharter waaronder social distancing en crowd control. Bij niet-naleving wordt er ingegrepen en bijgestuurd.

– de organisatie aan de inschrijving (persoon aan de ingang van het lokaal die de renners beurtelings toelaat).

→ Mondmaskers, handgel, handschoenen voor de officials en de coronastewards (één van de federatie en één namens de organisatie)

→ Extra medewerker (coronasteward van de federatie)

Wat voorziet de organisator?

→ Een medewerker die samen met de coronasteward van de federatie

het controleteam vormt.

→ Aangepaste tafelschikking voor toepassing social distance regel.

→ Indien mogelijk, inschrijving in open lucht of tent, indien een binnen locatie dient deze voldoende ruim te zijn en permanent verlucht te worden. Zoveel als mogelijk gebruik maken van een aparte in- en uitgang.

→ Rugnummers : indien herbruikbare rugnummers en kaderplaatjes dient de organisatie een medewerker te voorzien voor de reiniging van deze items. Wegwerpnummers zijn ook toegelaten.

Wat voorzien de renners?

→ De renner komt alleen inschrijven zonder begeleider/ouder (minderjarige renners kunnen door één ouder/voogd begeleid worden)

→ Gepast inschrijvingsgeld

→ Controleblad hoeft niet meer getekend te worden, de renner moet zich enkel aanmelden (controle ahv het inscannen van de vergunning, deze wordt enkel door de renner getoond zonder uitwisseling van de vergunning)

RENNERSPARKING

→ Niet van toepassing

KLEEDKAMERS EN DOUCHES

→ Vanaf 1 juli is het gebruik van kleedkamers, douches en gemeenschappelijke ruimtes opnieuw toegelaten.

→ De organisator neemt hierbij extra voorzorgsmaatregelen en werkt een concreet plan uit voor het ter beschikking stellen van douches en kleedkamers (beperken van aantal personen, reinigingsschema,

…)

STARTZONE

→ Verzorgers, officials, coronastewards dragen een mondmasker

→ Enkele losse nadars of combinatie nadar en lint rechts en links van de startzone (dit vermijdt dat het publiek direct naast de wachtende renners staat)

→ De startzone is enkel toegankelijk voor de renners, officials en de verzorgers (in een zijstraat, op een beschikbare parking…) .

→ Maximum 1 begeleider per renner in de start/aankomstzone

→ Renners stellen zich max. 10 min voor de start op.

→ Hygiëne te respecteren voor en door renners (snuiten in zakdoek,

drinkbussen, …)

BEVOORRADINGS- EN AFVALZONES (IEDEREEN MONDMASKER)

→ Nultolerantie voor het weggooien van afval buiten de daarvoor voorziene zone

→ Geen uitwisseling van drinkbussen/voedsel tussen renners onderling

→ Bevoorrading kan enkel in de daarvoor voorziene zone (aangegeven

met borden)

→ Afvalzone onmiddellijk na bevoorradingszone over +/- 100mt, afvalbak plaatsen, locatie op te nemen in Technische Gegevens wedstrijd.

LOGISTIEKE ORGANISATIE

→ Volgwagens officials

– Zowel chauffeur als official (achteraan rechts) dragen mondmasker

→ Wagen rode vlag en wagen groene vlag

– Voor deze wagens dient de minimale afstand tussen de personen in die voertuigen gerespecteerd te worden, dit geldt niet voor personen uit dezelfde bubble.

– Het dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden.

→ Jurywagen aankomst

– Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.

– Uitslag voor huldiging kunnen aan de finish worden opgemaakt

– Volledige uitslag en verdere uitslagenverwerking gebeuren in het lokaal voorzien voor de officials in de permanence.

– Jurywagen externe firma’s

– Beperking aantal personen (1 speaker & max. 3 officials)

– Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.

– Indien mogelijk gescheiden ruimte of gebruik van plexi-schermen

→ Jurywagen Belgian Cycling / Fotofinish

– Iedereen draagt mondmasker en ontsmet handen bij betreden.

– Beperking aantal personen (operator uitslag transponders, aankomstrechter en/of chrono)

AANKOMST/AANKOMSTPROCEDURE

→ Beperkt publiek (maximaal 200 zittende toeschouwers) waarbij de social distancing wordt gerespecteerd

→ Verzorgers, officials, coronastewards dragen een mondmasker.

→ In de aankomstzone dient aan de beide zijden van de rijweg een éénrichtingsstroom georganiseerd om het kruisen van het publiek te voorkomen.

→ Na de aankomst houden de renners zich niet op aan de aankomst, maar rijden onmiddellijk rustig door naar hun wagen en/of kleedkamer (enkel de renners die voor de huldiging worden verwacht blijven ter plaatse)

UITBETALING

→ Doordat er in juli enkel oefenwedstrijden zijn, is er geen prijzengeld voorzien. Vanaf augustus zal het prijzengeld uitbetaald worden via overschrijving.

ANTI-DOPINGLOKAAL

→ De voorschriften van de bevoegde dopingautoriteit dienen gerespecteerd te worden.

GENEESKUNDIGE HULPVERLENING

→ Aanwezigheid van EHBO-team conform de voorschriften van het KB 2019 en de tabel “Geneeskundige Hulpverlening Wielerwedstrijden”. De EHBO-diensten hebben kennis van zaken betreffende procedures bij Covid-19 verdachte deelnemers of toeschouwers.

CEREMONIE EN PERS

TENT AANKOMST OPVANG RENNERS

→ Niet van toepassing.

HULDIGING

→ In de huidige toestand geen huldiging.

→ In een volgende fase kan een beperkte huldiging doorgaan indien social distancing voor fotografen en publiek kan gewaarborgd worden.

→ Enkel renners op het podium (geen officials, genodigden, hostessen…)

→ Eventuele aandenkens, trofeeën, bloemtuilen liggen klaar op het podium en zijn door de renners op aangeven vanzelf te nemen.

PERS

→ Enkel interviews en foto’s van organisatie/renners in openlucht

→ Afstand bij interviews te respecteren

PUBLIEK

→ Beperkt publiek in de startzone waarbij steeds de social distancing wordt gerespecteerd.

→ Beperkt publiek (maximaal 200 zittende toeschouwers) waarbij de social distancing wordt gerespecteerd

→ Alleen zittend publiek is toegestaan in de aankomstzone (max 200 personen).

→ In de aankomstzone dient aan de beide zijden van de rijweg een éénrichtingsstroom georganiseerd om het kruisen van het publiek te voorkomen

VIP EN CATERING

→ Cateringfaciliteiten & VIP zullen de gangbare maatregelen voor restaurants en horeca in het algemeen volgen.

We gebruiken onder andere analytische cookies om ons websiteverkeer geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Meer informatie over de verwerkte gegevens kunt u lezen in ons privacybeleid.

[X] Ik ga akkoord met bovengenoemd privacybeleid